Glemt log på?  
Mandag, 18 januar 2021 08:44

Pædagogisk handleplan

Kære Forældre og andre interesserede!

Når man som institution får tre  anmærkninger i den årlige tilsynsrapport, så  er det politisk bestemt at det

Udløser en pædagogisk handleplan i institutionen. I 2020 fik Tante Olgas børnehus tre anmærkninger og

Derfor har vi udarbejdet en pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i følgende tre emner:

1.Børn i udsatte positioner
2. Det sproglige miljø
3. Systematik og metoder

Vi har taget udgangspunkt i status og fulgt op efterfølgende med data fra  kids observationer ( Et observations program ) i begge afdelinger.

Herefter er der nedskrevet de indsatsområder der er nødvendige med fokus på de voksnes rolle.

_ Tiltag som er de helt praktiske ting der skal gøres:

_Tegn/ evaluering
_ Mål  som vi har sat os i forhold til hvad den enkelte medarbejder skal gøre og udføre.
_ Virkninger for børnene på lang sigt: I det sidste punkt skal man på sigt gerne kunne måle/se

Resultatet af tiltagene og mærke det pædagogiske løft.

Den pædagogiske handleplan som vi har udarbejdet er godkendt af områdechef Kate Obeid.

Handleplanen er præsenteret for alle medarbejdere på afdelingsmøder og vi er godt

I gang med  at implementere planen. Der er allerede  gjort flere tiltag.

 

Læst 208 gange Senest ændret Mandag, 18 januar 2021 08:47